Pirkimo pardavimo taisyklės

Maisto užsakymo į namus ar biurą portale www.12oclockbox.com kartu su pristatymo paslauga taisyklės:

1. Šios maisto užsakymo į namus ar biurą kartu su pristatymo paslauga portale www.12oclockbox.com taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, maisto užsakymo, pristatymo ir apmokėjimo sąlygos. Kuomet Pirkėjas, darydamas maisto užsakymą, pažymi varnele nuorodą „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Taisyklės galioja tais atvejais, kai maisto užsakymas atliekamas interneto svetainėje www.12oclockbox.com .

2. Maisto pristatymo paslaugos teikėjas – UAB „Puodo opera“ (kodas Juridinių asmenų registre 305676829, registracijos adresas Nagevičiaus g. 3, Vilnius).

3. Maisto užsakymas į namus ar biurą kartu su pristatymo paslauga portale www.12oclockbox.com (toliau – maisto užsakymas) priimamas Vilniuje.

4. Maisto užsakymo paslauga yra nemokama.

5. Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį.

6. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti www.12oclockbox.com įvairias akcijas bei žaidimus, taip pat vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.

7. Atsiskaitymo už maisto užsakymą būdai:

7.1. Mokėjimo pavedimu (tik juridiniams asmenims, sudariusiems sutartis arba susitarus kitaip);

7.2. Naudojantis el. bankininkyste (Kevin paslauga) per bankus: „Danske“, “Luminor”, Medicinos, SEB, „Swedbank“ ir Šiaulių banką);

8. Pirkėjui, už maisto užsakymą sumokėjusiam per elektroninę bankininkystę (Kevin mokėjimo sistemą) ir užsakyto maisto negavusiam dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, taip pat Pirkėjui, pažeidusiam taisykles ir nesilaikančiam punktuose nurodytų sąlygų, pinigai atgal į jo banko sąskaitą negrąžinami.

9. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų ir patvirtintų duomenų, teikiamų maisto užsakymo metu, teisingumą, taip pat už tai, kad būtų sudarytos sąlygos maisto užsakymui priimti ir perduoti. Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo nuostolių atlyginimo, jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų arba jų patvirtinimas yra neteisingas ar Pirkėjas nepriima užsakyto maisto nurodytoje pristatymo vietoje.

10. Pirkėjas turi teisę pateikti maisto užsakymą tik savo ar kitų asmenų (pagal pavedimus ar suteiktus įgaliojimus) interesams. Pirkėjas privalo naudoti, nurodyti ir teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus.

11. Pirkėjas, pateikdamas informaciją ir duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.

12. Pirkėjas, pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis, privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant asmens duomenis, bet jais neapsiribojant) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.

13. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais pirkėjas išreiškia pačioje Pivatumo politikoje numatyta tvarka.

14. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Užsakytas maistas ir Pirkėjui pristatytas dėl maisto pakavimo specifikos ir taros išoriškai gali skirtis nuo svetainėje www.12oclockbox.com pateiktame valgiaraštyje nurodytų patiekalų nuotraukų.

16. Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:

16.1. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto pristatymo adresą;

16.2. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;

16.3. jeigu Pirkėjas nepriėmė užsakyto maisto ne dėl Pardavėjo kaltės (neatidarė durų, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);

16.4. jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą arba atsisako mokėti už užsakytą maistą nesant tam objektyvių priežasčių;

16.5. dėl interneto svetainės www.12oclockbox.com  techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;

16.6. dėl elektroninės bankininkystės Kevin gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;

16.7. dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.

17. Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 16.1-16.7 punkte nurodytų sąlygų yra pažeista.

18. Pardavėjas turi teisę vienašališkai bet kada pakeisti ir papildyti šias Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieną kartą, prieš naudodamasis maisto užsakymo paslauga, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, jog sutinka jų laikytis. Jei Pirkėjas pradėjo pildyti, laikoma, kad pirkėjas besąlygiškai sutiko su visomis Maisto užsakymo taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Pirkėjas pateikė užsakymą, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.

Pinigų grąžinimas:

Pirkėjui, už maisto užsakymą sumokėjusiam per Kevin sistemą, užsakyto maisto negavusiam dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, taip pat Pirkėjui, pažeidusiam taisykles ir nesilaikančiam punktuose nurodytų sąlygų, pinigai atgal į jo banko sąskaitą negrąžinami:

1. Jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto pristatymo adresą;

2. Jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;

3. Jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pageidaujamą užsakyto maisto pristatymo laiką;

4. Jeigu ne dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjas nepriėmė užsakyto maisto (neatidarė durų, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);

5. Jei Pirkėjas nori nutraukti prenumeratą anksčiau laiko. Tačiau Pirkėjas gali perleisti prenumeratą kitam asmeniui.

Maisto užsakymas:

1. Maisto užsakymas vykdomas internetu, perkant internetinėje parduotuvėje, arba susisiekus elektroniniu paštu/telefonu/žinute.

2. Užsakymo metu pirkėjas turi pateikti duomenis, kurie bus reikalingi vykdyti užsakymą – vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninį paštą.

3. Pardavėjas visiems pirkėjams pristato vienodą patiekalą, todėl prie skirtingi maitinimo reikalavimai yra nepriimami.

4. Pristatymas vykdomas 12 km spinduliu nuo miesto centro ir yra nemokamas.

5. Užsakymo apmokėjimas prilyginamas paslaugos teikimo sutarčiai. Užsisakęs prenumeratą nurodytu el.pašti pirkėjas gauna patvirtinimo laišką bei prenumeratos  taisykles.

6. Pasikeitus pristatymo adresui Pirkėjas privalo informuoti pardavėją el.paštu arba telefonu iki pristatymo likus ne mažiau 24 valandoms.

7. Darbo dienos išvakarėse (pradedant sekmadieniu), tarp 18 ir 21 valandos Pirkėjas sulaukia savo pietų dėžutės. Sekmadienį sudaromas maršrutas nesikeičia visą savaitę, tad maistą Pirkėjas gauna labai panašiu metu visa savaitę. Esant blogoms oro sąlygoms pristatymas gali vėluoti.

8. Gautą pietų dėžutę Pirkėjas per naktį laiko šaldytuve. Pirkėjas privalo suvartoti maistą per 24 valandas nuo atvežimo.

9. Visa informacija apie tos dienos patiekalą yra skelbiama tik Facebook paskyroje. UAB “Puodo opera” nededa jokios spausdintos informacijos.

10. Atėjus pietų alkiui – Pirkėjas dėžutę pasišildo. Dėžutė be bambukinio dangtelio gali keliauti į mikrobangų krosnelę. Jei šildoma ne mikrobangų krosnelėje, bet orkaitėje, maistas turi būti perdėtas į tokiam šildymui skirtą tarą. Maistas (be dėžutės) gali būti šildomas keptuvėje ar puode.

11. Pirkėjas kurjeriui grąžina dėžutę (sekmadieniais-ketvirtadieniais) pristačius kitos dienos patiekalą. Nutraukus prenumeratą paskutinė dėžutė atkeliaus vienkartinėje pakuotėje.

12. Maisto pristatymas ir dėžučių paėmimas yra įskaičiuotas į prenumeratos kainą.

13. Mėnesio trukmės prenumeratą galima sustabdyti pranešus prieš 3 dienas. Maksimalus stabdymo laikas – 8 savaitės per metus.

14. Savaitės trukmės prenumerata nėra stabdoma.

.

Kitos sąlygos:

1. Pristatyti patiekalai dėl transportavimo ir pakavimo specifikos gali skirtis nuo www.12oclockbox.com portale pateiktų patiekalų nuotraukų.

2. UAB „Puodo opera“ pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti pasiūlymo sąlygas ir galiojimą.

Turite klausimų?

Susisiekite telefonu: +37065241574 arba parašykite elektroninį laišką į info@12oclockbox.com